تبلیغات
عشق یعنی زندگی - ... آمــآ دلــــم مـی دآنَــد

عشق یعنی زندگی

ID LINE:Hamid Reza 0263 فقط اد کنید instagram:hamidreza_0263

... آمــآ دلــــم مـی دآنَــد

ونِـــمی دانـَد وقـــتی نیستـــ تـــَمآم لَــحظِہ هــآیم تِکـــرآری وتَلــخـَند...

نِـــمیدآنـَد وقـــتی ازجُــدآیی مـیگــویَــد دلـِــ ــم هِــزآرپـآره مـی شَــود...

نِـــمیدآنـَد ثـآنـیہ ثـآنـیہ نـَبودنـَش رآبآعَکــسَش میگُــذرآنـَم!

نِـــمیدآنـَد...


آمــآ دلــــم مـی دآنَــد

چِــقَدرسَختہ است نَبــودَنش...


[ شنبه 17 اسفند 1392 ] [ 11:28 ] [ حمیدبی غم......علیرضا علیزاده ] [ نظرات() ]