تبلیغات
عشق یعنی زندگی - نفس...

عشق یعنی زندگی

ID LINE:Hamid Reza 0263 فقط اد کنید instagram:hamidreza_0263

نفس...

 بسته راهِ نفسم بغضُ و دِلم شعلهِ وَر است
 چون یتیمی كه بهِ او،

 فُحشِ پدر
 داده كسی...

 

++ آنلاین ...که میشوی...دستم...به لکنت می افتد...

++ سخت بود فراموش کردن کسی که با اوهمه چیز و همه کس را فراموش می‌کردم!

++ دلم، "دیوانهِ" بودن با تُو را می‌خواست...![ جمعه 9 اسفند 1392 ] [ 12:24 ] [ حمیدبی غم......علیرضا علیزاده ] [ نظرات() ]